Rekonstrukce zahrad

Úprava zanedbaných, nevhodně založených či z nějakého důvodu nevyhovujících zahrad.

 • zhodnocení stávajícího stavu (inventarizace zeleně, zhodnocení členění prostoru, stav abiotických prvků apod.)
   
 • návrh řešení vycházející s představ investora a ze stávajícího stavu zahrady
   
 • odstranění nevhodných rostlin a dřevin, ošetření perspektivních dřevin
   
 • případné terenní úpravy, odstranění nevhodných abiotických prvků či jejich rekonstrukce (zídky, cesty, schody apod.)
   
 • dosadba rostlin
   
 • obnova travního porostu
   
 • návrh a následná péče o zeleň